Παρασκευή, 01. Δεκέμβριος 2017, Ελλάδα, Conference: Cornelius Castoriadis, 20 years after

από 01. Δεκέμβριος 2017 - 18:00
έως 03. Δεκέμβριος 2017 - 21:00
1252 άτομα που συμμετέχουν
περιγραφή συμβάντος
Συνέδριο: Η κοινωνική και πολιτική σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη. 20 χρόνια μετά (https://castoriadis2017.blogspot.gr/)

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης απεβίωσε στο Παρίσι στις 26 Δεκεμβρίου του 1997. Σήμερα, δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό του, οι φιλοσοφικές του ιδέες εισδύουν όχι μόνο στον λόγο και τις πρακτικές των κοινωνικών κινημάτων, αλλά και σε διάφορα πεδία της φιλοσοφικής διαμάχης εκτός και εντός των ακαδημαϊκών θεσμών: διδακτορικές διατριβές, καινούρια βιβλία, άρθρα σε φιλοσοφικά περιοδικά, εξετάζουν την επίδραση και την επιρροή των ιδεών του Καστοριάδη.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία" του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνει ένα διεθνές συνέδριο με αντικείμενο όλες τις πλευρές του καστοριαδικού στοχασμού. Το συνέδριο έχει ως στόχο να υπογραμμίσει την επικαιρότητα της σκέψης του Καστοριάδη στις μέρες μας και να φέρει κοντά ερευνητές και φοιτητές από μια πληθώρα διαφορετικών ακαδημαϊκών υποβάθρων.
Ποιες είναι οι καινούριες τάσεις στο εσωτερικό του καπιταλιστικού φαντασιακού; Πώς θα μπορούσαμε να σκεφτούμε σήμερα για το κοινωνικοῑστορικό; Μας βοηθούν οι ιδέες του φιλοσόφου να προσεγγίσουμε και να υπερβούμε τη σύγχρονη κρίση των κοινωνιών μας; Τι κατευθύνσεις ανοίγει το καστοριαδικό έργο για περαιτέρω θεωρητικό στοχασμό;

Οργανωτική Επιτροπή:
Γιάννης Κτενάς, Άκης Λελεδάκης, Αλέξανδρος Σχισμένος, Γιώργος Φουρτούνης

Conference: Cornelius Castoriadis’ social and political thought. 20 years after

Cornelius Castoriadis passed away in Paris on December 26th 1997. Today, two decades after his death, his philosophical concepts penetrate not only the discourse and the practices of social movements, but also various fields of the philosophical debate outside and within academic institutions: PhD theses, new books, articles in philosophical reviews research the impact and influence of Castoriadis’ ideas.
The MSc Program “Political Science and History” of the Department of Political Science and History of Panteion University in Athens organizes an international conference on all aspects of C. Castoriadis’ thought. The conference aims to highlight the relevance of Castoriadis’ reflection nowadays and to bring together scholars and students from a variety of academic backgrounds.
Which are the new tendencies within the capitalistic imaginary? How could we nowadays contemplate about the social-historical? Do the ideas of the philosopher help us to approach and overcome the contemporary crisis of our societies? Which direction for further theorizing Castoriadis’ work points towards?


Δείτε περισσότερα
Organizing Committee:
Yorgos Fourtounis, Yannis Ktenas, Akis Leledakis, Alexandros Schismenos

Colloque : La pensée sociale et politique de Cornelius Castoriadis. 20 ans après
Cornelius Castoriadis est mort le 26 Décembre 1997 à Paris. Aujourd’hui, deux décennies après sa mort, ses conceptions philosophiques pénètrent non seulement le discours et les pratiques des mouvements sociaux, mais aussi les établissements universitaires: thèses doctorales, nouveaux livres, articles dans des revues scientifiques.
Le programme Master “Science et Histoire Politique” du département de Science et Histoire Politique d'Univerisité Panteion organise un colloque sur tous les aspects de la pensée castoriadienne. Le colloque vise à souligner la pertinence de la réflexion de Castoriadis aujourd’hui et à faire rapprocher des chercheurs et des étudiants d’une varieté des formations académiques.
Quelles sont les nouvelles tendances à l’intérieur de l’imaginaire capitaliste? Comment pourrait-on penser le social-historique aujourd’hui? Est-ce que les idées du philosophe nous aident à aborder la crise contemporaine de nos sociétés? Vers quelle direction indique l’oeuvre de Castoriadis en ce qui concerne la penseé theorique contemporaine?

Comité Organisateur:
Yorgos Fourtounis, Yannis Ktenas, Akis Leledakis, Alexandros Schismenos
Dead Kennedys - Live in Thessaloniki!

Dead Kennedys - Live in Thessaloniki!

Σάββατο 30. Ιούνιος 2018
449 shares
Calexico Live at Acropolis

Calexico Live at Acropolis

Τρίτη 03. Ιούλιος 2018
428 shares
Οι Scorpions live στο Καλλιμάρμαρο
Δευτέρα 16. Ιούλιος 2018
269 shares
Under The Sun Rock Festival 2018
Σάββατο 30. Ιούνιος 2018
207 shares
ЛЯТО 2018
Παρασκευή 29. Ιούνιος 2018
170 shares
Get Wet Festival 2018
Κυριακή 01. Ιούλιος 2018
108 shares
Υποδοχή Μνημονίου νο4 στο ΟΑΚΑ
Κυριακή 01. Ιούλιος 2018
108 shares
Εκδρομή 8Ball | IRON MAIDEN | Rockwave Festival | 20-7-2018
Παρασκευή 20. Ιούλιος 2018
107 shares
Βρείτε περισσότερα ενδιαφέροντα γεγονότα
Λάβετε συστάσεις για τα γεγονότα που βασίζεται στο Facebook γούστο σας. Μόνο κάντε κλικ στο κουμπί, αυτό είναι όλο!Δείξε μου τα γεγονότα κατάλληλη για μέναόχι τώρα