sobota, 21. kwiecień 2018, Warsaw, Wyprawa na krawędź Płaskiej Ziemi. Zbieramy fundusze.

Z 21. kwiecień 2018 - 8:00
Do 04. maj 2018 - 23:00
Warsaw
PolandWarsaw
Zobacz na mapie
48 Ludzi uczestniczy
Opis wydarzenia
English version below
>>>>>>>

Jesteśmy Fundacją Mitów i Prawd,
chcemy dotrzeć do krawędzi Płaskiej Ziemi i sporządzić dokumwntację tego miejsca, ponieważ wśród ludzkośći na tej naszej Ziemi rośnie liczba opinij i internetowych udowodnień o tym iż ona nie jest taka, jaką wydaje się być i że Ją otacza niewidzialna kopuła i żę grawitacji nie istnieje. Jest za to gęstośc i wyporność.

Naszą misją jest zobaczenie na własne oczy, jak to wygłąda w realu.

Potrzebne są nam pieniądze na zorganizowanie tej wyprawy. Odbędzie się ona w początkowo swej części samolotami, później wynajmiemy śmigłowiec i drony. Prócz środków na wyprawę musimy zebrać pieniądze na fundusz gwarantujący godne życie naszym bliskim w przypadku wypadku lub śmierci w tak niebezpiecznej terenowo i politycznie wyprawie.

Prócz działań rzadów i korporacji, którym zależy na ukrywaniu prawdy o prawdziwym kształcie zeimi mogą nas tam zaskoczyć trudne warunki fizyczne: zmniejszona grawitacja ze wzglądu na znaczne oddalenie od środka masy Ziemi, ukosny kierunek sił cieżkości, problemy z kończąca się warstwą powietrza. Na wyprawę planujemy ze sobą zabrać najpoważniejszych donatorów.

Jeżeli Ziemia jest płaska to ma krawędź. Siła grawitacji na niej nie powinna być równa tej na środku Ziemi.
Kierunek grawitacji też nie powinien być prostopadły do Ziemi tylko do jej środka cięzkości. (Jeżeli rozwiązaniem tych wątpliwości jest twierdzenie, że grawitacja nie istnieje to prosimy o sprawdzalną wiedzę alternatywną.) Na krawędzi wszystko powinno sie kończyć- atmosfera ziemska też.Coć powinno być poza krawędzią i coć powinno być pod płaską Ziemią.


Pokaż więcej

>>>>>>>
Jesteśmy gotowi by sprawdzić jak jest. Mamy odwagę by wyruszyć na wyprawę i zdokumentować jak wygląda krawędź płaskiej Ziemi w miejscu wskazanym przez społeczność Płaskiej Ziemi.
Pojedziemy tam, gdzie wskażecie. Jeżeli nas stać na odwagę udowadniania Jak Jest to niech każdy kto uważa, że Ziemia jest
płaska ma odwagę i odpowiedzialność dać nam na to środki.

Możemy zabrać tych z Was, których uznacie za wiarygodnych. Chcemy też zagwarantować 24 godzinny przekaz video stream z wyprawy by być całkowicie wiarygodnymi.

Każdy, komu zależy na prawdzie nich się przycyzni do udowodnienia płaskości Ziemi.
Cel jest warty środków!

>>>>>>>>>
Jesteśmy niezależnymi badaczami, którzy nie prezentują żadnych instytucyj. Szanujemy świat nauki zarówno jak i wiedzę alternatywną, nie wchodzimy w dogmaty i ślepą wiarę, mamy dystans. Jestesmy świadomi kontrowersyjnośći poruszonego wątku o płąskiej Ziemi.

___________________________________________

Xenia - jestem byłą operatorką kamery w telewizji, fotografem, stypendystką szkoły filmowej w Łodzi, podróżniczką , muzykiem, edukatorką, wolnym stzrelcem.

Mój partner Przem - architek z 30 stażem, praktyk sztuk przetrwania, pasjonat historii, geopolityki, dziennikarstwa i socjologii, wolny strzelec.
Założyliśmy wspolnie Fundacją Mitów i Prawd.
Nurtują nas tematy związane z holistycznym podejśćiem do życja i samowystarczalnośći ( w tym ekologia, ekonomia, polityka, nauka, sztuka, samoświadomość.)

Szegóły do kontaktu:
ksenima1@yandex.ru


>>>>>>>>>>>>>>English>>>>>>>>>>>>>>


We want to reach the edge of the flat Earth. We would like to gather records of this place, as among the humans, there is a growing number of opinions and digital proofs that the Earth is not what it seems to be. It is viewed as being surrounded with an invisible dome. That the gravity does not exist. That there is however density and displacement.

Our goal is to see, with our own eyes, how it really looks like.
Funding is needed to organize this expedition. At first it will be carried out with the use of planes. Later on helicopters and drones will be rented. Except the resources needed to finance the trip itself, we need to gather a fund that will guarantee our relatives a decent life. It is in case of an accident or death during this very dangerous expedition – due to terrain and political reasons.

Besides the action of governments and corporations, which care for hiding the truth about the real shape on the Earth, we could be surprised by harsh conditions such as: lowered gravity force due to significant distance from the center of the mass of the Earth, slanting direction of the gravity force, issues with the layer of air starting to cease.

On the expedition we plan to take with us the earnest donators.
If the Earth is flat, it has an edge. Gravity force around it shouldn’t be equal to the force at the center.

Direction of the force shouldn’t be perpendicular to the Earth, but to its center of mass. (If the solution to these doubts is a statement that gravity does not exist, please check the alternative knowledge.) At the edge everything should end – the atmosphere as well. Something could be observed however beyond the edge and under the flat Earth.

>>>>>>>

We are ready to explore. We have the courage to make an expedition, to document and to evidence the edge of the Earth – at the place indicated by the community of the flat Earth. We will go where we are suggested to. If we are brave enough to prove how it actually is, everyone who believes the Earth is actually flat should also have the courage and responsibility to donate to the cause
.
We can take with us these people that are said to be credible.
We also want to guarantee 24 hours live stream from the expedition to show our credibility.

Every each who cares for the truth, please contribute to the cause.
The goal is worth its resources!

>>>>>>>

We are independent explorers, which do not represent any institution. We respect the world of science, same as the alternative knowledge. We do not accept dogmas and a blind faith. We are able to keep our distance. We are aware of the controversial nature of the topic of flat Earth.
___________________________________________

Xenia – I am a former cameraman, photographer, scholar of Lodz Film School, traveler, musician, educator and a freelancer.

My partner Przem – architect with 30 years of experience, practitioner of survival skills, freelancer. Passionate about history, geopolitics, journalism and sociology.

Together we have started the Foundation of Myths and Truths.
We look into the topics of holistic lifestyle and sustainability (also in ecology, politics, science, arts and consciousness).

Contact:
ksenima1@yandex.ru
Troll zgasł..

Troll zgasł..

poniedziałek 04. marzec 2019
20 shares
OperacjaKosmosJestNasz

OperacjaKosmosJestNasz

czwartek 23. marzec 2023
17 shares
Ed Sheeran w Polsce!
sobota 11. sierpień 2018
8735 shares
PUMP TIME 2K12 IN KOCHANOWICE! Vol.1
środa 01. styczeń 2020
109 shares
MARSZ ANTYPOLITYCZNY
środa 01. maj 2019
5 shares
Czy Muszę Zostać Numerem?!?!
czwartek 16. sierpień 2018
44 shares
Pikus psiak w typie aniołka ma dom.
sobota 01. grudzień 2018
39 shares
KSW na PGE Narodowym
niedziela 27. maj 2018
4215 shares
Pytania do rządu - Protest kobiet
poniedziałek 08. kwiecień 2019
8 shares
Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia dla wydarzeń opartych na Facebooku smaku. Tylko kliknij, to jest to!Pokaż mi wydarzenia dostosowane dla mnieNie teraz